Scholing van OR'en door gecertificeerde opleidingsinstituten

9 mei 2014

De Stichting van de Arbeid hecht grote waarde aan een goed ontwikkelde medezeggenschap in bedrijven omdat die bijdraagt aan gezonde en stabiele arbeidsverhoudingen die het Nederlandse bedrijfsleven versterken. Goede inbreng van medewerkers vergt scholing en vorming. Dit geldt niet alleen voor kennis van de WOR maar bijvoorbeeld ook voor actuele thema’s als sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid. Zij verzoekt daarom decentrale cao-partijen om te bevorderen dat werkgevers en ondernemingsraden voor scholing en vorming van de ondernemingsraad gebruik maken van een door SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut omdat daarmee de garantie wordt gegeven dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven.