Invulling advies Discriminatie werkt niet!

12 mei 2014

In een brief aan de minister en de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat de de Stichting van de Arbeid weten dat zij besloten heeft om op zeer korte termijn het overleg te starten over de invulling van de aanbeveling van de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn recent verschenen advies Discriminatie werkt niet! om een diversiteitscharter op te zetten.