Franchise Witteveenkader 2015

26 mei 2014

Stichting van de Arbeid pleit in brief aan staatssecretarissen Klijnsma en Wiebes voor een zelfde pensioenfranchise voor eindloonregelingen als die voor middelloonregelingen.