Advies naleving en handhaving van de CAO

27 juni 2014

Als reactie op vragen van minister Asscher d.d. 8 juni 2013 heeft de Stichting van de Arbeid een advies geschreven. De vragen van minster Asscher komen voort uit de afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013.
Dit advies is tevens een aanbeveling is voor het decentraal cao-overleg en vooral voor cao-partijen die tot de conclusie komen dat zij behoren tot een risicosector.


De Stichting van de Arbeid gaat in op:

  • Het regelen van de private cao-naleving en cao-handhaving; 
  • Kenbaar maken van kernbepalingen voor avv cao-bepalingen d.w.z. cao-bepalingen die gelden voor vanuit het buitenland gedetacheerde werknemers; 
  • Het eventueel instellen van een intersectoraal privaat cao-handhavingsorgaan;
  • Een algemene code voor verantwoordelijk aanbesteden.