Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao’s

11 juli 2014

Door de Wet werk en zekerheid worden de wettelijke duur en opbouw van de WW beperkt. De afspraak in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is om de beperking van duur en opbouw van de WW te repareren via private aanvullende arrangementen. In deze brief aan cao-partijen geeft de Stichting van de Arbeid niet alleen tekst en uitleg over de aanstaande wijzigingen in de WW, maar geeft de Stichting ook een nadere uitwerking op welke wijze de afspraak uit het Sociaal Akkoord kan worden gerealiseerd.