Governance-code voor CAO-fondsen

11 juli 2014

In een brief roept de Stichting van de Arbeid cao-partijen en cao-fondsbesturen op om in een eerstvolgend overleg te bespreken of er een vorm van governance dient te worden vastgelegd. In het laatste het geval is zal gekeken moeten worden welke vorm van governance het meest passend en wenselijk is. Hiervoor heeft de Stichting een checklist opgesteld, die bij de brief is toegevoegd.