Advies loonwaardebepaling

24 september 2014

De Werkkamer, het landelijk overlegorgaan van VNG/gemeenten en de Stichting van de Arbeid (centrale werkgevers- en werknemersorganisaties), heeft een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan loonwaardebepaling minimaal zou moeten voldoen. Het advies sluit nauw aan bij de nog te publiceren lagere regelgeving van het ministerie. Doordat er draagvlak is ontstaan over de inzet van het instrument loonwaardebepaling, zal dit advies het regionale overlegproces vergemakkelijken.

Eén methodiek per regio
Sociale partners en gemeenten vinden het belangrijk dat de verschillende partijen binnen de arbeidsmarktregio’s samen voor één loonwaardemethodiek kiezen. Daarmee wordt voorkomen dat werkgevers in een arbeidsmarktregio met verschillende methodieken worden geconfronteerd.

Belang validering en certificering
De Werkkamer vindt dat de kwaliteit van de methodieken gewaarborgd moet zijn en streeft naar validering van de methodieken en certificering van de uitvoerders. Blik op Werk heeft – als kwaliteitsinstituut voor de re-integratiebranche – van De Werkkamer het verzoek gekregen om een systeem voor validering (met de door aanbieders te regelen certificering) te ontwikkelen.

Snel verder uitwerken
Het is belangrijk om vaart te houden in dit proces. De regio’s moeten immers op korte termijn beslissen welke methodiek ze gaan gebruiken om de loonwaarde te meten en door wie ze de loonwaardemeting laten uitvoeren. Het streven is om validering en certificering voor 1 januari 2015 afgerond te hebben