Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2014 | Reactie van de Stichting van de Arbeid op Wetsvoorstel pensioencommunicatie

Reactie van de Stichting van de Arbeid op Wetsvoorstel pensioencommunicatie

3 oktober 2014

Op 2 september 2014 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Wetsvoorstel pensioencommunicatie aan de Tweede Kamer doen toekomen. De Stichting van de Arbeid heeft met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel. Zij constateert met genoegen dat eerder gedane voorstellen en adviezen van de Stichting in belangrijke mate zijn overgenomen. Toch vraagt de Stichting nog aandacht voor enkele onderdelen uit het wetsvoorstel.