Aanvraag indicatie niet alleen via gemeenten

5 november 2014

In een brief aan staatssecretaris Klijnsma van SZW maakt de Stichting van de Arbeid grote bezwaren tegen een wijziging van het Wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidbeperkten. Volgens die wijziging mag een aanvraag voor een indicatie dat iemand niet het minimumloon kan verdienen alleen nog via de gemeenten lopen. De indicatie die wordt afgegeven door UWV is belangrijk om te bepalen of een werkgever die iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt een loonkostensubsidie kan ontvangen. Het alleen nog via de gemeente kunnen aanvragen van de indicatie leidt tot extra bureaucratie en bemoeilijkt de afspraak uit het Sociaal Akkoord om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.