De verhoging van de AOW-leeftijd

21 november 2014

In het regeerakkoord Rutte II d.d. 29 oktober 2012 is afgesproken om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. In de notitie staat aangegeven wanneer de AOW-leeftijd de komende jaren ingaat.