Nulurencontracten in de zorg

5 december 2014

De Stichting van de Arbeid schrijft minister Asscher dat een AMvB over een verbod op de nulurencontracten in de zorgsectoren nu niet noodzakelijk is. Zij gaat ervan uit dat sociale partners in de zorgsectoren (waaronder Jeugdzorg) over dit onderwerp voor 1 juli 2015 cao-afspraken maken die vergelijkbaar zijn met de afspraken van de cao VVT.

Op 19 december 2014 heeft minister Asscher gereageerd op de brief van de Stichting.