Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2014 | Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid voor indexatiedepots pensioenen

Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid voor indexatiedepots pensioenen

12 december 2014

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben in een brief aan de staatsecretaris van SZW laten weten dat ze er voorstander van zijn dat het onder het nieuwe financieel toetsingskader mogelijk blijft om indexatiedepots in te stellen bij pensioenfondsen. Deze depots zijn vaak opgericht om arbeidsvoorwaardelijke afspraken na te kunnen komen of om bij fusies (van pensioenregelingen) de groep deelnemers tegemoet te komen die voorheen een gunstigere regeling hadden.