Brief aanvraagtermijn waardeoverdracht

16 december 2014

In een brief van 16 december 2014 aan de staatssecretaris van SZW geeft de Stichting van de Arbeid aan sympathie te hebben voor de door de Tweede kamer geuite wens om de aanvraagtermijn van zes maanden voor waardeoverdracht te verruimen. In tegenstelling tot de Tweede Kamer wil de Stichting deze termijn vooralsnog niet ongelimiteerd maken.