Intersectorale samenwerking tussen scholingsfondsen

5 februari 2015

De Stichting van de Arbeid laat u weten dat zij besloten heeft om nog dit voorjaar in kaart te brengen wat de stand van zaken is op decentraal niveau met betrekking tot de bevordering van het ‘leven lang leren’ en de wijze waarop dit onderwerp ook intersectoraal wordt uitgewerkt met betrekking tot de bevordering van het ‘leven lang leren’, de wijze waarop dit onderwerp ook intersectoraal wordt uitgewerkt en wat hierover is afgesproken in het Sociaal Akkoord.