Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2015 | Recente aanbevelingen en adviezen aan het decentrale cao-overleg

Recente aanbevelingen en adviezen aan het decentrale cao-overleg

27 maart 2015

Ten behoeve van het decentrale cao-overleg zijn de recente aanbevelingen en adviezen van de Stichting van de Arbeid per thema vermeld. Bij elke aanbeveling of advies is een doorklik gemaakt naar de desbetreffende tekst.

De Stichting van de Arbeid verzoekt decentrale cao-partijen om tijdens hun overleg na te gaan of hun cao nog in overeenstemming is met onderstaande aanbevelingen en zo nodig hun cao hieraan aan te passen.