Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2015 | De bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma

De bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

1 april 2015

Het kabinet heeft de Nationaal Hervormingsprogramma 2015 (NHP 2015) naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd samen met de bijdrage van sociale partners over het afgelopen jaar. Jaarlijks stelt de Stichting van de Arbeid de Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het bereiken van de gemeenschappelijke Europese doelstellingen op. Hierin staan de belangrijkste bijdragen van het afgelopen jaar van sociale partners om de kerndoelen te kunnen bereiken. Deze zijn tot stand gekomen via overleg in de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad (SER). Datgene wat sociale partners afzonderlijk hebben bijgedragen aan het bereiken van deze doelstellingen valt buiten dit verslag.