Wet werk en zekerheid

15 april 2015 – De Stichting van de Arbeid laat de Tweede Kamer - ter voorbereiding van het debat op 16 april 2015 - weten dat zij erop rekent dat de Wet werk en zekerheid wordt nageleefd conform het Sociaal Akkoord waarvan een van de afspraken verbetering van de rechtspositie van werknemers met een flexibel contract betreft.

13 mei 2015 – Het ministerie van SZW heeft de belangrijkste onderdelen van de nieuwe Wet werk en zekerheid op een aparte website MijnWerkenZekerheid.nl op een informatieve manier samengevat.