Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao's

17 april 2015

De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen in een brief op om afspraken te maken over de private aanvulling WW en WGA.