Aanpak agressie en geweld tegen werknemers

8 mei 2015

De Stichting van de Arbeid vraagt het ministerie van SZW om de producten en diensten van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak via het Arboportaal beschikbaar te stellen waarmee deze geborgd zijn voor de toekomst. Dit expertisecentrum heeft als taak om werkgevers, ondernemingsraden, (potentiële) slachtoffers en sociale partners te informeren en stimuleren om agressie en geweld op de werkvloer te voorkomen en tegen te gaan. Het expertisecentrum, dat zich tot 2015 uitsluitend richtte op de publieke sector, stelt zijn kennis en instrumenten vanaf 2015 ook beschikbaar aan de private sector.