Voortgang nulurencontracten in de zorg

26 juni 2015

De Stichting van de Arbeid stuurt minister Asscher een brief waarin ingegaan wordt op de voortgang van de cao-afspraken in de zorg over nulurencontracten.