Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2015 | Rapportage stand van zaken betreffende scholing van flexibele werknemers

Rapportage stand van zaken betreffende scholing van flexibele werknemers

26 juni 2015

Stichting van de Arbeid rapporteert minister Asscher van SZW over de stand van zaken van (intersectorale) scholing van in het bijzonder flexibele werknemers.