Vermelding normale arbeidsduur in cao's

30 juni 2015

De Stichting van de Arbeid brengt een aanbeveling aan decentrale cao-partijen uit over de vermelding van de normale arbeidsduur en het uurloon in cao’s.
Over dit onderwerp heeft de Stichting Normering Arbeid een factsheet gepubliceerd.