Begrip partner bij nabestaandenpensioen

22 juli 2015

De Stichting van de Arbeid beveelt cao-partijen en pensioenfondsbestuurders aan het begrip ‘partner’ voor het nabestaandenpensioen niet alleen te beperken tot gehuwden en samenwonenden met een samenlevingscontract.