Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid boven 100.000 euro

22 juli 2015

De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen en pensioenfondsbestuurders op om voor deelnemers die op 31 december 2014 al een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw hadden boven de inkomensgrens van 100.000 euro, een afspraak te maken om dit via een netto pensioenopbouw te regelen of een vergelijkbare regeling te treffen.