Pensioenopbouw bij loondispensatie

21 september 2015

In een brief aan staatssecretaris Klijnsma van SZW kaart de Stichting van de Arbeid wederom de pensioenopbouw van Wajongers aan die voor aanmerking komen voor de loonsuppletie-regeling.