Werkgeverschecklist 'Wegwijs in het pensioen'

9 oktober 2015

Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars en Stichting van de Arbeid bevelen werkgeverschecklist ‘Wegwijs in het pensioen’ aan om pensioenbewustzijn onder werknemers te vergroten. De checklist is een vervolg op de aanbeveling van 4 juli 2013 aan cao-partijen – in het bijzonder werkgevers – om samen met de pensioenuitvoeringsorganisaties de pensioenvoorlichting aan werknemers te intensiveren. Deze checklist kan onder meer gebruikt worden in het arbeidsvoorwaardengesprek en geeft aan waar een werknemer terecht kan voor extra informatie.