Voorstel van de Stichting van de Arbeid voor kabinetsreactie op TAW-advies SER

11 november 2015 – De Stichting van de Arbeid schrijft minister Asscher een voorstel om de ontstane impasse met betrekking tot de kabinetsreactie op het TAW-advies van de SER te doorbreken.