Implementatie verbod op nulurenarbeidscontracten in de zorg

27 januari 2016 - De Stichting van de Arbeid informeert minister Asscher dat het verbod op nulurencontracten in de zorg is opgenomen in de cao van alle betrokken sectoren. Zij zal op later dit jaar de minister informeren over de implementatie van de gemaakte afspraken.

De afspraken in de cao Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg zijn bijgevoegd.