Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

27 januari 2016 - In een brief aan staatssecretaris Klijnsma geeft de Stichting van de Arbeid aan het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering te prefereren boven het initiatiefwetsvoorstel van het Kamerlid Lodders. Wel stelt de Stichting voor om voor de individuele en collectieve premieovereenkomsten van een zelfde methode uit te gaan om het rendement te bepalen. Daarnaast doet de Stichting een voorstel om individuele deelnemers wel eenmalig de keuze te geven tussen een variabele en een vaste uitkering zonder daarmee de collectiviteit wezenlijk aan te tasten (‘shoprecht’).