Wetsvoorstel uitbetaling pensioen in pensioeneenheden

In een gezamenlijke brief van 3 maart 2016 dringen de Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie er bij de Tweede Kamer op aan om de keuze van een default voor een vaste of variabele uitkering niet wettelijk vast te leggen maar over te laten aan contractspartijen. Ook bepleiten ze een zelfde rekenrente voor de individuele en collectieve premieovereenkomsten te mogen hanteren. Dit naar aanleiding van het aangepaste Wetsvoorsteluitbetaling pensioen in pensioeneenheden.