Lage rente en pensioenen

Lage rente en pensioenen

24 maart 2016:
Stichting van de Arbeid verzoekt kabinet maatregelen te nemen om gevolgen van lage rente op pensioenen en consumentenvertrouwen te beperken. Dit mede naar aanleiding van het rentebesluit en het opkoopprogramma van de ECB.