Afschaffing fiscale regeling scholingsaftrek

Afschaffing fiscale regeling scholingsaftrek
© Liesbeth Sluiter

31 oktober 2016 - De Stichting van de Arbeid vraagt de Tweede Kamer om het kabinet te bewegen de voorgenomen afschaffing van de scholingsaftrek per 1 januari 2018 (bezuiniging van 100 miljoen euro) in te trekken. Temeer omdat met deze afschaffing een bezuiniging van circa 50% van het huidige budgettaire beslag is gemoeid.

Voor sociale partners is een dergelijke bezuiniging niet te rijmen met de intenties van het kabinet wat betreft een leven lang leren en ontwikkelen. Dit staat haaks op de doelstelling om iedereen steeds beter op te leiden en in te spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt.