Pensioenopbouw voor Wajongers

16 november 2016:
Stichting van de Arbeid doet oproep aan Tweede Kamer om pensioenopbouw voor Wajongers op korte termijn mogelijk te maken.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Stichting van de Arbeid de Tweede Kamer opgeroepen om op korte termijn te onderzoeken op welke wijze de pensioenopbouw voor Wajongers wel mogelijk gemaakt kan worden. Dit in reactie op de brief van staatssecretaris Klijnsma van 7 oktober jl. waarin zij aangeeft dat de sinds 2010 door de Stichting bepleitte oplossing stuit op fiscale bezwaren.