Gebruikmaking van een SCOOR-gecertificeerd instituut voor scholing van or/pvt

scholing van or / pvt 

3 februari 2017- De Stichting van de Arbeid verzoekt werkgevers/HR en medezeggenschapsorganen om voor scholing van hun ondernemingsraad gebruik te maken van een door SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut.

Een goed ontwikkelde medezeggenschap draagt bij aan gezonde en stabiele arbeidsverhoudingen die op hun beurt de bedrijven en sectoren van de Nederlandse economie versterken. Goede inbreng van leden van de or/pvt vergt echter onder andere ook scholing.