Bovenwettelijke aanvullingen loondoorbetaling bij ziekte

 

Thema Sociale zekerheid en zorg | Stichting van de Arbeid

10 februari 2017 -

De Stichting van de Arbeid heeft middels een brief aan minister Asscher van SZW laten weten dat de meeste cao-partijen de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 naleven. Door de bovenwettelijke aanvullingen bij loondoorbetaling bij ziekte beperken tot 170% van het loon of door het stellen van nadere voorwaarden aan aanvullende re-integratie-inspanningen.