Netto pensioenregelingen

Gepensioneerden op een bankje 

1 maart 2017 – De Stichting van de Arbeid doet een dringend verzoek op staatssecretaris Klijnsma en staatssecretaris Wiebes om de netto pensioenregeling zodanig te verbeteren dat het een geschikt product wordt voor pensioenfondsen om te kunnen aanbieden aan hun deelnemers. Bij de huidige dekkingsgraden is dat namelijk niet het geval. Het wettelijke inkooptarief in de basisregeling is veel hoger dan voor de pensioenen die uit het brutoloon worden ingekocht.