Behandeling controversiële wetten

4 april 2017 – De Stichting van de Arbeid verzoekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid niet als controversieel te beschouwen.

Sociale partners en kabinet hebben op 21 april 2016 overeenstemming bereikt over de wijziging van de Wwz (Wet werk en zekerheid) die geresulteerd heeft in dit wetsvoorstel.