Brief aan cao-partijen over uitvoering derde WW-jaar

De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid, zijn het eens geworden over de constructie om cao-afspraken over de private aanvulling van de WW en de loongerelateerde WGA mogelijk te maken via een gezamenlijk fonds. De Stichting heeft hier een brief aan cao-partijen over gestuurd waarin dit nader wordt toegelicht.