Inkoop netto pensioenregelingen

Gepensioneerden op een bankje

2 juni 2017 - De Stichting van de Arbeid doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om staatssecretaris Klijnsma op te roepen de onevenwichtigheid uit de netto pensioenregeling weg te nemen. Al eerder had de Stichting zich gewend tot de ministeries van SZW en Financiën met een gerichte oplossing zonder verdere consequenties. De bewindspersonen hadden echter laten weten dit over te laten aan een nieuw kabinet. Volgens de Stichting moeten de problemen met het netto pensioen echter snel worden opgelost omdat deelnemers het pensioen tegen een veel te hoge prijs moeten inkopen.