Bovenwettelijke aanvullingen loondoorbetaling bij ziekte

4 september 2017

De Stichting van de Arbeid verzoekt decentrale cao-partijen om na te gaan of in hun cao de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 over de bovenwettelijke aanvullingen bij loondoorbetaling bij ziekte op de juiste wijze is opgenomen en de cao-afspraak aan te passen indien deze niet voldoet.

Lees de brief van de Stichting van de Arbeid (pdf)