Uitvoering derde WW-jaar

6 september 2017

Stichting van de Arbeid stuurt een brief aan cao-partijen met onder andere de aankondiging dat de teksten voor de verzamel-cao en het reglement van het derde WW-jaar gereed zijn.

Informatie over uitvoering en de regeling van de private aanvulling WW en WGA en de stichting PAWW is te vinden onder het thema Derde WW-jaar. De brieven die de Stichting van de Arbeid heeft verzonden aan cao-partijen zijn hier ook terug te vinden.