Laagste loonschalen

13 september 2017

De Stichting van de Arbeid verzoekt decentraal overleg om na te gaan of hun cao loonschalen bevat tussen 100 en 120% wml voor de doelgroep van de banenafspraak en zo niet om deze alsnog op te nemen.