Brief aan het Europees BTW-comité over de BTW-problematiek bij pensioenfondsen

23 oktober 2017 –

De Stichting van de Arbeid heeft een brief aan het Europees BTW-comité gestuurd over de BTW-problematiek bij pensioenfondsen. De aanleiding voor deze brief is dat de staatssecretaris van Financiën de BTW-behandeling van zogenaamde beheerdiensten aan pensioenfondsen aangekaart heeft bij het Europese BTW-comité.

Het BTW-comité zal begin december de kwestie in behandeling nemen. Krachtens artikel 135 lid 1 onderdeel g van de BTW-richtlijn geldt voor alle lidstaten dat alleen beheerdiensten aan pensioenfondsen die vergelijkbaar zijn met gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn vrijgesteld van BTW. In de brief wordt aandacht gevraagd voor de verschillende wijzen waarop lidstaten omgaan met de BTW-vrijstelling van pensioenfondsen en wordt verzocht op korte termijn hier meer helderheid over te verschaffen.