Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2017 | Recente aanbevelingen en adviezen aan het decentrale cao-overleg

Recente aanbevelingen en adviezen aan het decentrale cao-overleg

30 November 2017

Hierbij treft u een actualisering aan van de lijst van 2015 met aanbevelingen en adviezen aan het decentraal overleg tussen sociale partners.
De Stichting van de Arbeid verzoekt decentrale cao-partijen om tijdens hun overleg na te gaan of hun cao in overeenstemming is met onderstaande aanbevelingen en adviezen en zo nodig hun cao hieraan aan te passen.

Het belang van het opnemen (en uitvoeren) van de aanbevelingen in de cao, al dan niet aangepast aan de specifieke omstandigheden in uw sector/bedrijf, mogen duidelijk zijn. Bovendien voorkomt het regelgeving door de overhead.