Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2017 | Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

De bijdrage van de Nederlandse sociale partners in 2016- 2017 aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

16 juni 2017

Het kabinet heeft de Nationaal Hervormingsprogramma 2017 (NHP 2017) naar de Europese Commissie gestuurd samen met de bijdrage van sociale partners over het afgelopen jaar.
Jaarlijks stelt de Stichting van de Arbeid de Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het bereiken van de gemeenschappelijke Europese doelstellingen op. Hierin staan de belangrijkste bijdragen van het afgelopen jaar van sociale partners om de kerndoelen te kunnen bereiken. Deze zijn tot stand gekomen via overleg in de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad (SER). Datgene wat sociale partners afzonderlijk hebben bijgedragen aan het bereiken van deze doelstellingen valt buiten dit verslag.