Algemeen Overleg Leven lang ontwikkelen

12 maart 2018

Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om met een gezamenlijke inzet van sociale partners en kabinet een doorbraak te bereiken op de permanente ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden.

Leven lang ontwikkelen

De ministers van SZW en OCW hebben zich in een brief aan de Tweede Kamer sterk gemaakt voor een positieve en breed gedragen leercultuur. Het kabinet is in gesprek met sociale partners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders om afspraken te maken over wat er nodig is om te bereiken dat werkenden en werkzoekenden zich permanent ontwikkelen. Een van de afspraken is om samen met sociale partners de uitwerking van de individuele leerrekening ter hand te nemen. Ook wil het kabinet het onderwijsaanbod voor volwassenen flexibiliseren. De kabinetsbrief is ingebracht in het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over een leven lang ontwikkelen op 13 maart 2018.

De Stichting van de Arbeid heeft in reactie aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de door het kabinet geschetste aanpak ondersteunt. Sociale partners willen samen met andere stakeholders aan de slag om een doorbraak te bereiken op de permanente ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden en verwachten ook van het kabinet dat het zich hiervoor inzet. Met een door overheid, onderwijsorganisaties en sociale partners gedragen Agenda leven lang ontwikkelen als leidraad dient een brede aanpak te worden gerealiseerd.