Pensioencommunicatie

12 maart 2018 – Voor het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van 14 maart 2018 heeft de Stichting van de Arbeid een brief gestuurd over de pensioencommunicatie. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van plan pensioenuitvoerders voor te schrijven om aan deelnemers in zowel euro’s van vandaag (koopkracht) als in euro’s in de toekomst (nominale waarde) te communiceren. De Stichting van de Arbeid vreest dat dit tot veel verwarring kan leiden. Omdat de Stichting wel hecht aan communicatie in koopkracht, stelt ze voor de communicatie in koopkracht en nominale bedragen gescheiden te houden.