Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2018 | VNG en Stichting van de Arbeid zetten activiteiten Wmo-kamer op andere wijze voort

VNG en Stichting van de Arbeid zetten activiteiten Wmo-kamer op andere wijze voort

23 maart 2018 - Na twee jaar hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Stichting van de Arbeid besloten de activiteiten van de Wmo-kamer in de huidige opzet te staken. In de plaats daarvan zal voortaan twee keer per jaar een bestuurlijk overleg tussen beide organisaties over het sociaal domein (exclusief de Participatiewet) worden georganiseerd. Dit hebben de VNG en de Stichting van de Arbeid heden in een brief aan minister De Jonge van VWS bekend gemaakt. Tevens heeft de Wmo-kamer hierbij een eindrapportage uitgebracht.

Het regulier overleg tussen de VNG en de Stichting van de Arbeid in De Werkkamer over de Participatiewet wordt overigens wel gewoon voortgezet.