Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2018 | Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

6 april 2018 - Jaarlijks stelt de Stichting van de Arbeid de Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het bereiken van de gemeenschappelijke Europese doelstellingen op. Hierin staan de belangrijkste bijdragen van het afgelopen jaar van sociale partners om de kerndoelen te kunnen bereiken. Deze zijn tot stand gekomen via overleg in de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad (SER). Datgene wat sociale partners afzonderlijk hebben bijgedragen aan het bereiken van deze doelstellingen valt buiten dit verslag.

Minister Wiebes van EZK heeft het Nationaal Hervormingsprogramma 2018 (NHP 2018) met de bijlage van de Stichting naar de Eerste en Tweede kamer gestuurd. Het kabinet stuurt eind april beide documenten naar de Europese Commissie.