Algemeen overleg laaggeletterdheid d.d. 13 juni 2018

Aanpak laaggeletterdheid vraag bredere focus

11 juni 2018 - De Stichting van de Arbeid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van laaggeletterdheid. Zij verzoekt de Tweede Kamer om in het Algemeen overleg over dit onderwerp, dat plaatsvindt op 13 juni 2018, de focus te verbreden naar beheersing van voldoende basisvaardigheden.

Naast lezen en schrijven vormen rekenen en digitale vaardigheden de basis waarover iedereen moet beschikken om volwaardig te kunnen functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De overheid is verantwoordelijk voor een samenhangend en gefundeerd beleid zodat iedereen – jongeren, werkenden en werkzoekenden – kan meedoen.